pátek 3. srpna 2012

Tichounce, tiše

Svatební oznámení 5366

Slovy tu něhu vyslovit nelze, 
na strunách by se dala jen hrát . . . 
Tichounce, tiše, docela tiše 
 srdce chce z lásky se zpovídat. 
S. K. Neumann

Lucie a Milan oznamují všemu světu 
jednu prostou krásnou větu : 
"Budeme se brát" 
dne 17. 9. 2011 
na zámku v Hluboké nad Vltavou

Lucie a Milan z Tábora 
pro své sdělení zvolili 
něžné svatební oznámení
http://www.mottak.cz/svatebni-oznameni-5366/