pondělí 6. srpna 2012

Manželé mají žít věčně spolu

Svatební oznámení 2524

Ano, manželé mají žít věčně spolu, 
aby byli potrestáni za hloupost, že se vzali. 
Gustave Flaubert

Beata a Jiří oznamují,
 že neřídíce se radami zkušenějších přátel, 
stanou dne 10. září 2011 
v obřadní síni Krále Jiřího v Karlových Varech, 
kde ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí

Beata a Jiří z Karlových Varů 
zvolili svatební oznámení
http://www.mottak.cz/svatebni-oznameni-2524/