úterý 31. července 2012

Pohlížet společně týmž směrem

Svatební oznámení 2472

Milovat neznamená hledět jeden druhému do očí,
ale pohlížet společně týmž směrem
Antoine de Saint-Exupéry

Magdaléna a Radek
oznamují, že budou oddání 
dne 10. září 2011 
v obřadní síni v Chrastavě

Magdaléna a Radek (Nová Ves) 
si pro své sdělení zvolili svatební oznámení
http://www.mottak.cz/svatebni-oznameni-2472/