pátek 27. července 2012

Každý jsme anděl

Svatební oznámení 2520

Každý jsme anděl s jedním křídlem. 
Abychom vzlétli, musíme se obejmout. 
Luciano de Crescendo

S radostí vám oznamujeme, 
že spojíme své ruce i srdce dne 
6. srpna 2011 
před oltářem Chrámu sv. Petra a Pavla na Milířích
Kristina a Josef.

Kristina a Josef ze Štěnovic 
si pro své radostné sdělení 
zvolili svatební oznámení
http://www.mottak.cz/svatebni-oznameni-2520/