pátek 30. listopadu 2012

Eva a Vít

Svatební oznámení 5395 s ornamenty

... a slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost…

Eva Hávová (Pelhřimov) a Vít (Putimov)
oznamují,
že dne 22. 10. 2011 ve 13 hodin
jim budou znít svatební zvony
v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku.

Svatební oznámení je ze stránky
http://www.mottak.cz/svatebni-oznameni-5395/